Skip to content

Flight Schedule

Bíldudalur

 Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík

 

February - April 2024

Mon, Thu

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

10:00

10:35

FNA 571

BIU-RKV

11:00

11:35

FNA 572

RKV-BIU

16:00

16:35

FNA 573

BIU-RKV

17:00

17:35

 

Tue, Wed, Fri

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

10:00

10:35

FNA 571

BIU-RKV

11:00

11:35

 

Sun

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

14:00

14:30

FNA 571

BIU-RKV

15:00

15:30

May - June 2024

Mon, fri

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

10:00

10:35

FNA 571

BIU-RKV

11:00

11:35

FNA 572

RKV-BIU

16:00

16:35

FNA 573

BIU-RKV

17:00

17:35

 

Tue, Wed, Thu

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

10:00

10:35

FNA 571

BIU-RKV

11:00

11:35

 

Sun

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

12:45

13:20

FNA 571

BIU-RKV

13:50

14:25

 

July - August 2024

Mon, Tue, Fri, Sun

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

12:45

13:20

FNA 571

BIU-RKV

13:50

14:25

 

Wed

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

10:00

10:35

FNA 571

BIU-RKV

11:00

11:35

 

Thu

 

Departure

Arrival

FNA 570

RKV-BIU

08:45

09:20

FNA 571

BIU-RKV

09:50

10:25

 

Gjögur

Reykjavík-Gjögur-Reykjavík

 

 1.September 2023 - 30.April 2024

Mon, Fri

 

Departure

Arrival

FNA 574

RKV-GJR

12:30

13:05

FNA 575

GJR-RKV

12:30

14:05

1.June - 31.August 2024

Wed

 

Departure

Arrival

FNA 574

RKV-GJR

12:30

13:05

FNA 575

GJR-RKV

12:30

14:05

Grímsey

 Akureyri-Grímsey-Akureyri

 

October 2023 - April 2024

Tue

 

Departure

Arrival

FNA 536

AEY-GRY

12:00

12:30

FNA 537

GRY-AEY

14:30

15:00

 

Fri, Sun

 

Departure

Arrival

FNA 536

AEY-GRY

13:00

13:30

FNA 537

GRY-AEY

13:50

14:20

May 2024
 

Tue

 

Departure

Arrival

FNA 536

AEY-GRY

13:00

13:30

FNA 537

GRY-AEY

15:30

16:00

 

Fri

 

Departure

Arrival

FNA 536

AEY-GRY

12:00

12:30

FNA 537

GRY-AEY

14:00

14:30

 

Sun

 

Departure

Arrival

FNA 536

AEY-GRY

11:00

11:30

FNA 537

GRY-AEY

13:30

14:00

 

June, July, August 2024
 

Tue

 

Departure

Arrival

FNA 536

AEY-GRY

13:00

13:30

FNA 537

GRY-AEY

15:30

16:00

 

Sun

 

Departure

Arrival

FNA 536

AEY-GRY

11:00

11:30

FNA 537

GRY-AEY

13:30

14:00

 

 

Nerlerit Inaat

Akureyri - Nerlerit Inaat (CNP) - Akureyri

period weekday departure AEY arrival CNP departure CNP arrival AEY
1.Oct 2023 - 31.Mar 2024 Thu 12:30 13:00 13:40 16:50
1.Apr 2024 - 30.Apr 2024 Thu 12:30 14:00 14:40 16:50
1.May 2024 - 30.Sep 2024 Mon 12.30 14:00 14:40 16:50

Reykjavík - Nerlerit Inaat (CNP) - Akureyri

period weekday departure AEY arrival CNP departure CNP arrival AEY
1.Oct 2023 - 30.Mar 2024 Tue 12:30 13:15 13:45 16:30
1.Apr 2024 - 30.Apr 2024 Tue 12:30 14:15 14:45 16:30
1.May 2024 - 30.Jun 2024 Thu 12:30 14:15 14:45 16:30
1.Jul 2024 - 30.Sep 2024 Thu 12:00 13:45 14:30 16:15

Þórshöfn

Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri

Apríl 2023 - June 2024

 

Mon, Tue, Thu

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

09:15

10:00

FNA 565

VPN-THO

10:15

10:30

FNA 567

THO-AEY

10:45

11:30

 

Fri, Sun

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

15:20

16:05

FNA 565

VPN-THO

16:20

16:35

FNA 567

THO-AEY

16:50

17:35

 

July - August 2024

Mon, Tue

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

09:15

10:00

FNA 565

VPN-THO

10:15

10:30

FNA 567

THO-AEY

10:45

11:30

 

Thu

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

13:00

13:45

FNA 565

VPN-THO

14:00

14:15

FNA 567

THO-AEY

14:30

15:15

Fri, Sun

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

15:20

16:05

FNA 565

VPN-THO

16:20

16:35

FNA 567

THO-AEY

16:50

17:35

Vopnafjörður

Akureyri-Vopnafjörður-Þórshöfn-Akureyri

 

May,June 2024

Mon, Tue, Th

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

09:15

10:00

FNA 565

VPN-THO

10:15

10:30

FNA 567

THO-AEY

10:45

11:30

 

Fri, Sun

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

15:20

16:05

FNA 565

VPN-THO

16:20

16:35

FNA 567

THO-AEY

16:50

17:35

July - August 2024

Mon, Tue

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

09:15

10:00

FNA 565

VPN-THO

10:15

10:30

FNA 567

THO-AEY

10:45

11:30

 

Thu

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

13:00

13:45

FNA 565

VPN-THO

14:00

14:15

FNA 567

THO-AEY

14:30

15:15

Fri, Sun

 

Departure

Arrival

FNA 564

AEY-VPN

15:20

16:05

FNA 565

VPN-THO

16:20

16:35

FNA 567

THO-AEY

16:50

17:35