Akureyri - Nerlerit Inaat

Áætlun Reykjavík- Nerlerit Inaat (CNP) - Reykjavík

Tímabil Dagur Brottför RKV
Lending CNP
Brottför CNP
Lending RKV
Okt 2021 Mán 12:15 14:00 14:30 16:15
Nov 2021- 27.Mar 2022 Mán 12:15 13:00 13:30 16:15
28.Mar - 30.Apr 2022 Mán 12:15 14:00 14:30 16:15

 

Áætlun Akureyri - Nerlerit Inaat (CNP) - Akureyri

Tímabil Dagur Brottför AEY
Lending CNP
Brottför CNP
Lending AEY
Okt 2021 Mið 12:00 14:10 14:40 16:50
Nov 2021 - 27.Mar 2022 Mið 12:00 13:10 13:40 16:50
28.Mar - 30.Apr 2022 Mið 12:00 14:10 14:40 16:50